Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Nyhetsarkiv

 • Bild

  Osby kommun högt upp i ny skolranking


  Osby hör till landets bästa skolkommuner. Det visar Sveriges kommuner och Landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser i grundskolan 2016, som i år har temat nyanlända elever. Bland landets 290 kommuner...
 • Bild

  Gemensam satsning på förbättrat företagsklimat


  En omstart för ett förbättrat samarbete mellan Osby kommun och näringslivet för att på bästa sätt skapa ett än mer attraktivt företagsklimat, utveckla och sätta Osby kommun på kartan. Så kan Kickstart...
 • Bild

  Författaren Karin Linderoth får Osby kommuns kulturpris 2016


  Författare Karin Linderoth från Lönsboda har utsetts till 2016 års kulturpristagare i Osby kommun. Priset kommer att utdelas i samband med kommunfullmäktiges möte den 12 december. Prissumman är på 10 ...
 • Bild

  Hela familjens hälsa i centrum


  Barnmorskemottagningen på Familjcecentralen i Osby finns för dig som är kvinna och som stöter på frågor som rör din sexuella och reproduktiva hälsa.
 • Bild

  Höjd taxa inom förskola. fritidshem och pedagogisk omsorg


  Från och med den 1 januari 2017 höjs avgifterna inom förskola, fritidshem och pedagokisk omosorg i Osby kommun. Avgiften räknas utifrån hushållets avgiftsgundande inkomst.
 • Bild

  Vackra vandringsleder efterlyses


  I Osby kommun med omnejd har vi ett fantastiskt läge med hänsyn till vad utländska besökare efterfrågar när de vill besöka Sverige. Här finns den första svenska ”vildmarken” med djupa skogar, sjöar oc...
 • Bild

  Amatörsutställning med vernissage och finnisage


  Amatörutställningen inleds med vernissage på skyltsöndagen 27 november mellan klockan 15.00 och 19.00. Välkomna!
 • Bild

  Dialog om nya förslag på föreningsstöd


  Kultur och fritid har under hösten arbetat med en översyn av stöd till föreningar enligt beslut (diarienummer: KS/2016:259 805). Syftet är att ta fram nya riktlinjer för fördelning av bidrag och nya r...
 • Bild

  Turismstrateg och turistinformatör


  I Osby kommun strävar vi efter att locka hit så många besökare som möjligt. Besökare som ska få möjlighet att uppleva natur, kultur, upplevelser och allt därtill. Det är en mängd människor som arbetar...
 • Bild

  Polisens lokaler och närvaro i Osby kommun


  Det finns frågor om hur det blivit med polisens lokaler och närvaro i Osby kommun efter polismyndighetens omorganisation och flytt från tidigare lokaler på Västa Storgatan i Osby. Med anledning av det...
 • Bild

  Så bör en ny ishall utformas


  Närmare 400 personer har gett synpunkter på hur en eventuell ny ishall i Osby kan utformas som en social mötesplats.
 • Bild

  Enkät om utökade öppettider i förskolan


  Osby kommun utreder över behovet av utökade öppettider inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
 • Bild

  Välbesökt lunchmöte mellan kommun och företagare


  Osby kommuns nya vision och mål, färdiga och pågående detaljplaner i Osby, Sydostlänken och kompetensförsörjning. Det var något av det som presenterades vid en företagslunch på Borgen i Osby.