Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vårdeveler i praktisk träning på Rönnebacken

Ekbackeskolan i Osby och Rönnebackens äldreboende har inlett ett samarbete för att förbereda vårdelever inför sitt blivande yrke. Elever i årskurs 1 på Vård- och omsorgsprogrammet får möta personal och träna på grunderna i vård- och omsorgsarbete.

Eleverna i årskurs 1 på Vård- och omsorgsprogrammet på Ekbackeskolan har nu gått en termin på sin yrkesutbildning. Snart ska de ut på sin första APL – arbetsplatsförlagt lärande. För att förbereda sig inför första mötet med sitt blivande yrke har de tränat på grunderna i vård och omsorgsarbete. Den praktiska träningen har skett i en metodsal på Rönnebacken. Eleverna har i och med detta samarbete fått ett naturligt möte med personal som arbetar i vården.

- Jag tycker att det är jättebra att gå till Rönnebacken. Där finns bra material att använda när vi övar. Miljön blir verklig och det känns på riktigt när vi får träna på varandra, säger Hampus Nilsson, elev.

Viktigt med ergonomi

De praktiska övningarna har bland annat bestått i att ge hjälp och stöd vid matsituationer, personlig hygien och att bädda sängar. Eleverna har fått känna på att både ge och få hjälp i olika situationer. Träningen har legat till grund för samtal om etik, bemötande och hygien. Och inte minst, ergonomi.

Ergonomi handlar om arbetsställningar och arbetsmiljö. Det är viktigt att eleverna lär sig rätt från början för att inte drabbas av ohälsa i framtiden. Därför kom arbetsterapeuter från kommunens rehabteam in och gav en genomgång kring lyftteknik och arbetsställningar.

- Vi tycker det är positivt att utbildningen trycker på vikten av att ha rätt arbetsställning. Att arbeta ergonomiskt korrekt med sin kropp, då den ska hålla i många år. Det är också bra att eleverna får lära sig detta redan första året. Då kan det "tänket" finns med under hela utbildningen och repeteras kontinuerligt, säger Åsa och Yvonne, arbetsterapeuter i Osby kommun.

Bild