Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Höjd taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den 1 januari 2016 kommer avgiftsnivåerna att höjas. Detta beror på att inkomsttaket indexerats och kommer att ligga på 43 760 kronor per månad. De vårdnadshavare som har inkomst som är lägre än 43 760 kronor per månad betalar enligt procentsatsen nedan.

Förskolor och pedagogisk omsorg

Enda eller yngsta barnet

3% av familjens samlada inkomster,
maximalt 1313 kronor/månad

Andra barnet

2% av familjens samlada inkomster,
maximalt 875 kronor/månad

Tredje barnet

1% av familjens samlada inkomster,
maximalt 438 kronor/månad

Fjärde barnet

Ingen avgift

Fritidshem

Enda eller yngsta barnet

2% av familjens samlade inkomster,
maximalt 875 kronor/månad

Andra barnet

1% av familjens samlade inkomster,
maximalt 438 kronor/månad

Tredje barnet

1% av familjens samlade inkomster,
maximalt 438 kronor/månad

Fjärde barnet

Ingen avgift

Bild