Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ett levande centrum - vision 2025

Planförslaget "Ett levande centrum-vision 2025" för Osby är nu ute på samråd fram till den 29 januari 2016.

Syftet är att skapa en långsiktig vision för hur vi tar vara på de kvaliteter som finns i Osby centrum. Dessa ska sedan förstärkas för att skapa en trivsam och hållbar centrummiljö. Målet är i huvudsak att ta fram en plan som visar på hur det går att skapa ett trevligt och levande centrum. Detta görs genom olika åtgärdsförslag och illustrerade förbättringsförslag för nyckelplatser i centrum.

Bild