Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Anslutning till fibernät för företag i Osby kommun

Nu erbjuds företag i Osby kommun anslutning till det fibermät som just nu håller på att byggas ut i kommunen.

För de företag som vill ansluta sig kommer detta att ske under 2016. I Osby centrum beräknas anslutningar genomföras i april och i Lönsboda och Killeberg i juni.

Nu under december månad kommer fiberleverantören IP Only att genomföra en kampanj bland företag med syftet att planera in besök efter årsskiftet. Vid mötena diskuteras företagens behov och hjälp med planering.

Bild