Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Osby kommun planerar ankomstboende för flyktingar

Osby kommun planerar och förbereder för att inom kort kunna öppna tillfälligt boende för flyktingar, så kallat ankomstboende. Kommunen blivit ombedd av Migrationsverket att ordna lokaler som inom kort kan användas för tillfälliga boenden för flyktingar. Här vill Osby kommun ta sitt ansvar och hjälpa till.

Ett stort antal flyktingar kommer till Sverige nu och förmodligen under en tid framöver. Migrationsverkets egna boendeplatser har tagit ta slut. Läget gör att alla kommuner behöver ta sitt ansvar och hjälpas åt att ordna tillfälliga boenden åt Migrationsverket. Det är boenden där flyktingar kan bo en kortare tid i väntan på att komma till något av Migrationsverkets egna boenden.

Osby kommun har sedan tidigare gjort en inventering av lokaler runt om i kommen som skulle kunna användas för den här typen av boende, om det skulle bli aktuellt. Nu är situationen sådan att Osby kommun planerar och förbereder för att inom kort kunna öppna tillfälliga boenden för flyktingar.

- I det akuta läge som gäller har Osby tagit fram förslag på lokaler. Dessa lokaler kan användas för så kallade ankomstboenden eller akuta flyktingboenden, säger Petra Gummeson, kommunchef i Osby kommun.

Innan ett ankomstboende öppnas upp kommer kommunen att via brev gå ut med information till samtliga hushåll i området/orten. Det kommer därefter också att hållas ett informationsmöte, där representanter från Osby kommun, Migrationsverket, polis och räddningstjänst medverkar.

Människorna som kommer är på flykt från sina hem och sitt land med allt vad det innebär. De är utsatta och har varit med om en hel del som en flykt för med sig. Därför uppskattar vi att vi alla kan hjälpas åt i den situation som uppstått.

- Det handlar om att vi alla har ett gemensamt ansvar för att kunna förse de här människorna med ett boende, säger kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S).

Bild