Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Elda rätt och säkert

Visst är det mysigt med en öppen spis eller en braskamin nu när det är kallt och mörkt ute? Men när du eldar med ved finns det många saker att tänka på för att slippa risken för en brand. Veden måste vara torr och kapad i lagom stora bitar och både panna och rökkanaler måste vara anpassade för vedeldning. Följ brandskyddsföreningens goda råd så minskar risken för sotbrand.

Torr lagom mängd ved


Veden ska vara torr. Den bör vara lagrad minst ett år torrt och luftigt, inte under en presenning. Den ska också vara kapad i lämplig längd och kluven. Vid upptändning krävs tändved, det vill säga stickor och tunnare vedträn. De flesta lokaleldstäder är avsedda att elda högst 2 kg normaltorr ved i timmen. Om man eldar mer ved kommer rökgastemperaturen att bli farligt hög och det kan medföra brand.

Sotning och brandskydd

Det finns ingen anledning att strypa förbränningsluften så att elden bara ligger och pyr, så kallad pyreldning. Det för bara med sig mycket sot och tjära i skorstenen och röken stör grannarna. Risken för en sotbrand i skorstenen blir dessutom stor. För att minska risken för sotbrand behöver skorsten och eldstad sotas och en brandskyddskontroll utföras regelbundet. Numera kan man få sota själv på den egna fastigheten, men måste då ansöka om detta hos kommunen. Även om du får tillstånd, kommer skorstensfejaren utföra regelbundna brandskyddskontroller.

Tänk på:


  • Använd torr ved i lämplig storlek.
  • Starta snabbt.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Pyrelda inte.
Bild