Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klart med korrigerade tätortsgränser

Osby kommun och fiberleverantören IP-Only har nu kommit överens om en lösning för att utvidga tätortsgränserna i det gemensamma avtalet om bredbandsutbyggnaden i kommunen. Detta för att tätortsgränserna ska sammanfalla med de områden som anges som tätbebyggt område enligt Jordbruksverket och Statistiska centralbyråns definitioner.

Enligt överenskommelsen anges vilka områden i Osby, Killeberg och Lönsboda som bredbandsutbyggnad ska ske till fast pris. Priset är 19 900kr. Notera att reglerna för ROT avdrag har ändrats. IP-Only kommer snarast påbörja försäljning mot de 235 fastigheterna som berörs av gränsskillnaderna.

För dessa områden gäller samma förutsättningar som i andra områden, det vill säga att antalet hushåll som vill ansluta sig till fiber måste uppgå till minst 30 procent. Utbyggnaden av fibernätet påbörjas under året och beräknas vara färdiga under andra kvartalet 2016.

Bild