Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby-modell imponerade på statssekreterare

"Osby kommun verkar ha hittat en bra modell i att tänka utanför boxen när det gäller vissa insatser för nyanlända och utrikes födda". Ja, det var statssekreterare Lars Westbratts intryck efter ett besök i kommunen.

Lars Westbratt, statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, har varit på besök i Osby kommun. Syftet med besöket var att få en bild av hur Osby kommun arbetar med språkintroduktion. Det skulle också visa hur Arbetsmarknadsenheten på ett bra sätt jobbar med kartläggning och få ut nyanlända och invandrare på arbetsmarknaden.

På Ekbackeskolan i Osby pratade Lars Westbratt med lärare och elever om hur det fungerar att lära sig svenska. Han fick också veta hur Osby kommun arbetar med språkintroduktion, vilka behov, möjligheter och problem som finns.

Intressant modell

Nästa anhalt för besöket var Arbetsmarknadsenheten, där det redogjordes för hur Osby kommun på ett framgångsrikt sätt jobbar med kartläggning av behov och insatser för utrikes födda. Bland annat med bra individanpassade insatser, motivering att sträva efter att komma ut på arbetsmarknaden och goda relationer.

Lars Westbratt var mycket nöjd med besöket, som han tyckte visar hur mycket kunniga och engagerade människor det finns i kommunens verksamheter. Det finns också en del konkreta tips han tar med sig.

- Osby kommun och Arbetsmarknadsenheten har en mycket intressant modell. Den visar på ett bra sätt hur man kan tänka utanför boxen när det gäller vissa insatser för utrikes födda, säger Lars Westbratt.

Bild