Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun och näringslivet utvecklar samarbetet

För att locka fler nya företag och underlätta för befintliga behövs fler nya byggklara tomter i kommunen. Bra och tydlig kommunikation mellan näringsliv och Osby kommun är viktigt för ett bra samarbete. Ja, det var en del av det som lyftes fram när representanter från kommunledningen hade ett företagsbesök på Osby Svetsverkstad

Under torsdagen den 29 oktober var kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen, vice ordförande Niklas Larsson, kommunchef Petra Gummeson och näringslivsutvecklare Paul Phillips på besök hos Osby Svetsverkstad. Där träffade de Sven Wästergård, Roy Svensson och Linus Wästergård. Syftet med besöket var att Osby kommun ska få en ökad och fördjupad förståelse för företagares verksamhet och förutsättningar i kommunen. De ville lyssna på de synpunkter och förslag på förbättringar som finns.

Byggklara tomter

Sven Wästergård och Roy Svensson tog upp önskemål om fler nya attraktiva tomter där nya företag kan etablera sig på och befintliga kan expandera.

- Vi vill att Osby kommun ser till att sådana tomter är i princip byggklara. Detta för att öka attraktionskraften och underlätta för företagen än mer, menar Sven Wästergård.

Osby kommuns näringslivsutvecklare Paul Phillips höll med i resonemanget. Han menar att det redan idag finns vissa områden som är byggklara, men att det ska kunna gå att få fler och på fler ställen.

Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen berättade också att en inventering av samtliga industritomter i kommunen just nu görs, då en uppdaterad sådan tidigare saknats. Kommunen har också satt upp som tydligt mål att man vill underlätta med tomter för både företag och boende i kommunen.

Fortsatt bra kommunikation

Vidare framfördes att hantering av till exempel bygglov ofta tar lång tid och bättre och rakare kommunikation mellan kommun och näringsliv efterlyses.

Kommunchef Petra Gummeson och Marika Bjerstedt Hansen förklarade att Osby kommun, där det är möjligt, gärna hjälper till med kontakt och dialog. Exempel kan vara i fall där Länsstyrelsen är en instans i tomt- och byggärenden. Alla parter i mötet var också överens om att fortsatt bra och tydlig kommunikation mellan näringsliv och Osby kommun är en viktig förutsättning för ett bra samarbete

Bild