Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Petra Gummeson på plats som ny kommunchef

Nu är Osby kommuns nya kommunchef, Petra Gummeson, på plats. Den 26 oktober tillträdde hon som kommunens högste tjänsteman. Hon kommer närmast från Vetlanda kommun, där hon fram till nu varit chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Sedan november 2013, då den dåvarande kommunchefen fick lämna sitt uppdrag, har Osby kommun inte haft någon ordinarie kommunchef. Man ansåg det vara bättre att den nya kommunstyrelsen, som valdes efter valet hösten 2014, skulle sköta rekryteringen. Under tiden har Pia Lindvall Bengtsson varit tillförordnad på kommunchefstjänsten. Pia går nu tillbaka till sin ordinarie tjänst som ekonomichef i Osby kommun.

Rekryteringsprocessen till kommunchefstjänsten pågick under våren 2015 och i juli blev det offentligt att Petra Gummeson blir nästa kommunchef. Hon tillträder sin tjänst den 26 oktober.

- Det känns väldigt bra och spännande att nu vara på plats, säger Petra.

Petra Gummeson har med sig stor erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom kommun och landsting. Fram till nu har Petra varit chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Vetlanda kommun. Hennes uppgift var att, tillsammans med nämnden, leda och utveckla förvaltningen och dess verksamheter. Petra är i grunden utbildad sjuksköterska och har stor erfarenhet av arbete inom offentlig sektor. De senaste tio åren har hon arbetat på olika typer av ledande befattningar inom vård och omsorg.

- Jag ser mycket fram emot att tillsammans med politiker, tjänstemän och även invånare fortsätta arbetet med att göra Osby kommun attraktivt att bo och arbeta i. Lyckas vi ta tillvara på den samlade kompetensen i kommunen med öppen dialog och kreativa arbetssätt, kommer vi att klara av de ekonomiska utmaningarna. Detta utan att behöva kompromissa på kvaliteten, säger Petra Gummeson, kommunchef i Osby kommun.

Vi hälsar Petra Gummeson hjärtligt välkommen till Osby kommun!

Bild