Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inför höstlov och halloween

Långt ifrån alla ungdomar dricker alkohol, men många prövar alkohol eller dricker sig berusade för första gången under ledigheter som höstlov och halloween.

Att lära känna tonåringens kompisar och veta vad ungdomarna gör på fritiden är faktorer som visat sig skjuta upp ungdomars alkoholdebut och påverka deras alkoholkonsumtion senare i livet.

Forskning visar att ungdomar som kan prata fritt om både bekymmer och glädjeämnen med sina föräldrar börjar dricka alkohol senare i livet. De konsumerar också mindre alkohol. I en färsk undersökning från Folkhälsomyndigheten uppger drygt 70 procent av föräldrarna att de alltid vet vad tonåringen gör på fritiden.

Som förälder kan du påverka

Ungdomars alkoholkonsumtion styrs av en rad faktorer som föräldrar har möjlighet att påverka. Ett föräldraskap som bygger på värme och tillgivenhet, tillsammans med engagemang och tydliga gränser är viktiga skyddsfaktorer mot alkoholkonsumtion bland minderåriga. Att tillbringa tid tillsammans, känna till tonåringens kompisar och veta vad tonåringen gör på kvällar, helger och lov är också faktorer som visat sig senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Föräldrartips som hjälper ungdomar att avstå från alkohol:

  • Visa tonåringen öppenhet, värme, respekt och tillgivenhet.
  • Uppmuntra ett öppet och vänligt samtalsklimat hemma, så att tonåringen vill dela både glädjeämnen och bekymmer.
  • Dela måltider, sysslor och fritidsintressen med tonåringen. Förutom att samvaron är berikande för båda, följer du barnets utveckling på nära håll och kan snabbt upptäcka eventuella problem.
  • Visa intresse för tonåringens vänner och vad de gör på fritiden.
  • Sätt gränser kring alkohol.

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen.

Bild