Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barn och skola utvecklar verksamheten med enkäter som underlag

I vårt arbete är det alltid barns och elevers behov som står i fokus. Det är därför viktigt för oss att veta vad föräldrar och barn/elever tycker om vår verksamhet och vad de anser kan förbättras.

För att ta reda på detta genomför vi för tredje året en stor enkätundersökning riktad till föräldrar och barn/elever i förskoleklass, grundskola, fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg. Frågorna rör bland annat ämnen som trivsel, inflytande, delaktighet, trygghet och kompisrelationer.

Enkäten vänder sig till:

  • vårdnadshavare till barn i förskola och pedagogisk omsorg.
  • vårdnadshavare till elever i förskoleklass, samt grundskolans årskurs 2, 5 och 8.
  • vårdnadshavare till elever (som går i årskurs 1 och 3) i fritidshem.
  • alla lärare i grundskolans årskurs 1-9.
  • personal i förskoleklass och fritidshem
  • 4 och 5-åringar inom förskolan och pedagogisk omsorg.
  • elever (som går i årskurs 1 och årskurs 3) i fritidshem.
  • elever i förskoleklass.
  • elever i grundskolans årskurs 2, 5 och 8.

Enkätundersökningen genomförs under veckorna 42 och 43.
Självklart är alla svar anonyma och ingen kommer att kunna se hur någon har svarat. Det är en av anledningarna till att vi har valt att göra en webbaserad enkät.

Resultatet, som sammanställs och publiceras här på Osby kommuns hemsida, kommer att ligga till grund för vårt vidare utvecklingsarbete. Det är en del av vårt metodiska kvalitetsarbete i syfte att öka måluppfyllelsen.

Bild