Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Projektet Rädda Immeln går in i ny fas

Naturbruksgymnasiet i Osby kan få en stor och viktig roll när det gäller framtida fiskebeståndet i Immeln och Ekeshultsån. Om projektet Rädda Immeln, där bland andra Osby kommun och gymnasiet deltar, går som man vill ska skolan nämligen föda upp och plantera Immelnöring. Förhoppningen är att man ska kunna få fisk i Ekeshultsån ända upp till Lönsboda.

I projektet Rädda Immeln, där Östra Göinge kommun är huvudman, deltar flera kommuner och intressenter. Bland andra Osby kommun och Naturbruksgymnasiet i Osby. Projektet arbetar främst i Ekeshultsån, vilken står för 50 % av det vatten som rinner till sjön Immeln. Det handlar om vatten-, fisk- och naturvård. Förra sommaren invigdes en visningssträcka där man restaurerat ån och sträckan visar upp nio olika åtgärder som gynnar vattenkvalitén.

Återställa Immeln

Nyligen revs en gammal kalkdoserare för att underlätta fiskvandring och projektet går nu vidare i en ny fas. Bland annat genomförs åtgärder i landskapet för att få tillbaka ett naturligt och slingrande flöde i Ekeshultsån och öppna upp vandringssträckor för fisk. Samtidigt driver Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge tillsammans med Rädda Immeln-projektet frågan om Volvo i Olofström kan tänka sig att bidra. Det är nämligen Volvo som ansvarar för regleringen av sjön och företaget håller nu på att se över möjligheterna att ta bort fördämningarna.

Viktig roll för naturbruksgymnasiet

Om fördämningarna tas bort och Rädda Immeln-projektet fortgår enligt planerna blir sjön återställd till ursprungligt skick och det får stor betydelse för inte minst den unika Immelnöringen. Och här kommer Naturbruksgymnasiet att få en viktig roll.

- Då kommer skolan att föda upp och även plantera fisk, säger Agne Andersson, lärare på Naturbruksgymnasiet och kommunekolog i Osby.
Förutom bättre vattenkvalitet är målet att man i framtiden ska kunna få fisk i Ekeshultsån ända upp till Lönsboda.

Bild