Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bredbandsutbyggnaden igång

Nu är all schakt för villorna i östra Osby klara och cirka 300 hushåll har fått ljus i fibern och kan därmed beställa tjänster

Projektet fortsätter nu med västra Osby där schaktningen ska vara klar i slutet av 2015 och någon månad in i 2016 ska det finnas ljus i fibern. Schaktarbeten är känsliga för kyla och snö så har vi otur med vädret kan tidplanen förskjutas.

Killeberg har samma tidplan som östra Osby, det vill säga schaktningen ska vara färdig till årsskiftet. Därefter blir det Lönsbodas tur och här räknar vi med att komma igång sent 2015 eller tidigt 2016.

När ljuset är tänt i fibern vad händer då?
Då får kunden tillgång till en portal där man kan beställa olika tjänster. Det handlar främst om internet, telefoni och TV som finns att tillgå idag. Några av leverantörer kan erbjuda paket med alla tre tjänsterna.

Vad händer med glesbygden?
Byggnationen på glesbygden är beroende av bidrag från Länsstyrelsen. Alla befintliga fiberföreningar i Osby kommun har via Bynet och IP-Only lämnat in bidragsansökningar. Besked på tilldelning av medel väntas under oktober. Först därefter vet vi hur mycket nät som kommer byggas under denna tilldelningsperiod. Vi vet att Länsstyrelsen i Skåne har 190 miljoner kronor att fördela och att det har kommit in ansökningar för cirka 230 miljoner kronor. Det innebär en överteckning på cirka 20%.

Om inte fiberföreningarna får tilldelning i denna ansökningsomgång, vad händer då?
Skulle så vara fallet kommer projekten att bli försenade. Vi är dock säkra på att det kommer nya bidragspengar till Länsstyrelsen nästkommande år. Troligen får fiberföreningarna då ansöka om medel igen.

Bild