Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Träffar för anhöriga till personer med missbrukarproblematik

I höst anordnar kommunen träffar för närstående och anhöriga till personer med missbrukarproblematik.

Genom dessa träffar hoppas man kunna arbeta mer förebyggande och stödjande, och därmed motverka ohälsa och utbrändhet i denna utsatta grupp. Man vill också synliggöra deras insatser och ge en möjlighet för anhöriga att träffa andra i samma situation.

Höstens träffar

Torsdag den 17 september

 • Tid: 17.00-18.30
 • Lokal: Lilla konferensrummet i Ekebo i Osby
 • Tema: Vad innebär det att vara anhörig? Hur kan samarbetet se ut?
  Presentation av oss som arbetar med missbruk i kommunen.

Kommunen bjuder på fika

Torsdag den 15 oktober

 • Tid: 17.00-18.30
 • Lokal: Lilla konferensrummet i Ekebo i Osby
 • Tema: Besök av anhörigförening

Kommunen bjuder på fika

Torsdag 19 november

 • Tid: 17.00-18.30
 • Lokal: Lilla konferensrummet i Ekebo i Osby
 • Tema: Gruppens val av ämne

Kommunen bjuder på fika

För att beräkna hur mycket fika som kommer gå åt och för att få en fingervisning om hur många som kommer, ber vi intresserade att annmäla sig i förväg. Anmälan är inte bindande och man kan också komma spontant.

Bild