Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2015-09-11

Träffar för anhöriga till personer med missbrukarproblematik

I höst anordnar kommunen träffar för närstående och anhöriga till personer med missbrukarproblematik.

Genom dessa träffar hoppas man kunna arbeta mer förebyggande och stödjande, och därmed motverka ohälsa och utbrändhet i denna utsatta grupp. Man vill också synliggöra deras insatser och ge en möjlighet för anhöriga att träffa andra i samma situation.

Höstens träffar
Lokal: lilla konferensrummet i Ekebo i Osby
Kommunen bjuder på fika

Torsdag 17 september kl 17.00-18.30
Tema: Vad innebär det att vara anhörig? Hur kan samarbetet se ut?
Presentation av oss som arbetar med missbruk i kommunen.


Torsdag 15 oktober kl 17.00-18.30
Tema: Besök av anhörigförening
Torsdag 19 november kl 17.00-18.30
Tema: Gruppens val av ämne

För att beräkna hur mycket fika som kommer gå åt och för att få en fingervisning om hur många som kommer, ber man intresserade att annmäla sig i förväg. Anmälan är inte bindande och man kan också komma spontant.

Bild