Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Praktikanter skriver om praktikanter, del 4

Varje år erbjuder kommunen cirka 150 praktikplatser till ungdomar i ålder 15-17. Praktikplatsernas uppgifter kan variera stort och man kan få arbeta med allt från barnomsorg till parkarbete. I år har två av praktikanterna, Evelina Martinsson och Hampus Rickardsson, fått i uppgift att intervjua ett urval av kommunens feriearbetare. Detta för att ge en bild av hur det är att vara praktikant i Osby kommun.

De följande veckorna kommer vi publicera deras intervjuer här på kommunens hemsida. Här nedan kan du läsa det fjärde repotaget, denna gången från hemtjänsten. Har du några frågor om feriearbete, vänligen kontakta Kommunledningskontoret, vars kontatuppgifter du finner här till höger.

Hemtjänsten

Hemtjänstens insatser syftar till att öka möjligheterna att bo kvar i det ordinära boendet. Hemtjänsten omfattar hjälp i hemmet, matdistribution och uppsökande verksamhet. Insatser i hemmet ges efter behov och bedöms i varje enskilt fall.

Sanna 16, har huvudsakligen i uppgift att kopiera ut papper och sortera det. Azher har andra uppgifter så som att sköta disken, spela spel och andra aktiviteter med vårdtagarna. Så man får olika uppgifter beroende på var man placeras. Varken Sanna eller Azher har jobbat med liknande uppgifter förr och det är första gången som de har feriepraktik. De båda säger att de trivs på arbetsplatsen och tycker att deras kollegor är bra, de är jättetrevliga säger Sanna. De kan också tänka sig att arbeta med detta i framtiden, Sanna tycker om självständigheten och Azher tycker om att hjälpa andra. Att kommunen erbjuder ungdomar jobb är något som de båda tycker. De säger att det ger en möjlighet för ungdomar att tjäna egna pengar och få erfarenhet. De tycker kommunen ska fortsätta med det.

Både Sanna och Azher säger att de inte skulle byta om de kunde, Azher tycker att det är kul att vara där. Sanna säger man inte får göra vissa saker så som att läsa sånt som inte hör till arbetet. Sekretessen är också viktig säger hon, man får inte tala om allt man ser och hör. Azher får inte gå ut själv med de boende eller ge dem medicin, han får inte göra något vårdarbete.

Deras handledare tycker också om att ungdomar får en chans att jobba, få erfarenhet, referenser och att tjäna egna pengar. Sannas handledare Mensur har haft feriepraktikanter i två år och tycker att det fungerar bra, han skulle gärna ha feriepraktikanter nästa år också. Han säger också att Sanna har alltid något att göra. Deras handledare säger att man måste tänka på att vara tydlig, trevlig och känna till de regler som finns på arbetsplatsen.

Bild