Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2015-09-03

Klarar du dig i 72 timmar?

Under hela september månad driver kommunerna i Skåne Nordost kampanjen "72 timmar". Kampanjen kommer att märkas i radio, biosalonger, på bussar och i form av utskick och handlar om att vara förberedd och kunna klara sig under en längre kris, till exempel ett strömavbrott.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) menar att alla medborgare ska vara så pass förberedda att vi i händelse av en kris klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter, likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Bild