Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klarar du dig i 72 timmar?

Under hela september månad driver kommunerna i Skåne Nordost kampanjen "72 timmar". Kampanjen kommer att märkas i radio, biosalonger, på bussar och i form av utskick. Det handlar om att vara förberedd och kunna klara sig under en längre kris, till exempel ett strömavbrott.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) menar att alla medborgare ska vara så pass förberedda att de vid kris klarar tre dygn utan stöd från myndigheter. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter, likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Bild