Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kontaktpersoner och ledsagare sökes

Vill du vara en ovärderlig hjälp till en medmänniska? Är du 18 år fyllda? Kommunen söker nu personer som är intresserade av att bli kontaktpersoner eller ledsagare till personer med funktionsnedsättning.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du gör en insats för en brukare som behöver en fritidskompis att göra roliga saker med. Som kontaktperson har du ett uppdrag och får ett arvode för det. Omkostnadsersättning utgår för aktiviteter som du gör tillsammans med brukaren. Uppdragets storlek kan variera beroende på antalet timmar brukaren är beviljad, cirka 10-25 timmar per månad.

Ledsagare

Att vara ledsagare innebär att du följer med till och från aktiviteter och utflykter utifrån brukarens önskemål. Din uppgift blir att ge stöd i olika fritidsaktiviteter. Det finns ingen schemalagd arbetstid utan timmarna fördelas oftast på kvällstid och helger. Uppdragets storlek kan variera beroende på antalet timmar brukaren är beviljad.

Bild