Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2015-08-13

Klipp häcken rätt och rädda liv

Nu såhär på sensommaren är det viktigt att man ser över sina träd och buskar som vätter ut mot gatan.

För att säkerheten i trafiken ska fungera krävs att häckar och buskar beskärs enligt skisserna nedan. Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägarens ansvar att problem med trafik inte uppkommer (PBL 8 kap 15 §). Tack för ni tänker på trafiksäkerheten.

Bild