Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klipp häcken rätt och rädda liv

Nu såhär på sensommaren är det viktigt att man ser över sina träd och buskar som vätter ut mot gatan.

För att säkerheten i trafiken ska fungera krävs att häckar och buskar beskärs enligt skisserna nedan. Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägarens ansvar att problem med trafik inte uppkommer (PBL 8 kap 15 §). Tack för ni tänker på trafiksäkerheten.

Bild