Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Gummeson blir ny kommunchef

Nu är det klart vem som ska tillträda posten som kommunchef i Osby kommun. Den 26 oktober tillträder Petra Gummeson som kommunens högsta tjänsteman. Hon kommer då senast från Vetlanda kommun där hon idag är chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Sedan november 2013, då den dåvarande kommunchefen fick lämna sitt uppdrag, har Osby kommun inte haft någon ordinarie kommunchef. I samband med entledigandet beslutade istället den dåvarande kommunstyrelsen att inte påbörja rekryteringsprocessen av ny kommunchef förrän våren 2015. Man ansåg det var bättre om den nya kommunstyrelsen, som valdes i september 2014, utsåg den nye kommunchefen, inte den avgående. Under tiden har kommunens ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson varit tillförordnad på kommunchefstjänsten.

- Det finns nackdelar med ett långt tillförordnande på en så viktig tjänst. Men jag tror ändå att vi gjorde rätt med att vänta med rekryteringen tills dess den nya kommunstyrelsen kommit på plats. Huvudsaken är ju inte att det går snabbt utan blir bra. Och det är jag övertygad om att det blir med Petra vid rodret, säger Marika Bjerstedt Hansen kommunstyrelsens ordförande.

Rekryteringsprocessen till kommunchefstjänsten har pågått under våren och idag blev det offentligt att Petra Gummeson kommer att bli kommunens nästa kommunchef. Hon tillträder sin tjänst den 26 oktober. Med sig har hon stor erfarenhet av lednings- som utvecklingsarbete inom kommun och landsting.

Hon arbetar idag i Vetlanda kommun som chef för vård- och omsorgsförvaltningen. Hennes uppgift är där att, tillsammans med nämnden, leda och utvekla förvaltningen och dess verksamheter. Petra är i grunden utbildad sjuksköterska och har stor erfarenhet av arbete inom offentlig sektor. De senaste tio åren har hon arbetat på olika typer av ledande befattningar inom vård och omsorg.

- Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med politiker och tjänstemän, få arbeta med att göra Osby kommun attraktivare både som boendekommun och som arbetsgivare. Lyckas vi att ta tillvara den samlade kompetensen i kommunen med öppen dialog och ett kreativt arbetssätt, kommer vi att klara av de ekonomiska utmaningarna. Detta utan att behöva kompromissa på kvaliteten, menar Petra Gummeson, tillträdande kommunchef i Osby kommun.

Bild