Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nordöstra Skånes bästa äldrekommun

Bäst i nordöstra Skåne, en femte plats jämfört med hela Skåne och på plats 31 i Sverige. Det är Osby kommuns placering i Pensionärernas riksorganisations (PRO) senaste "äldrebarometer", en undersökning där man rankar hur äldrevänliga landets kommuner är.

För tredje gången har PRO:s medlemmar tagit temperaturen på landets kommuner och mätt hur bra de är att bo och leva i för äldre. Cirka 1800 medlemmar har under hösten 2014 och våren 2015 undersökt åtta kommunala områden som är viktiga för äldres livsvillkor.

Undersökningens huvudområden är:

 • tillgänglighet till byggnader och miljöer
 • boende
 • transporter
 • aktiviteter
 • medborgerligt inflytande
 • åldersdiskriminering
 • information
 • vård och service

En generell trend i årets undersökning är att resultaten för landets kommuner har försämrats. Men Osby kommun trotsar denna trend och klättrar istället rejält. Osby går från ett genomsnittsbetyg på 3,33 på en femgradig skala vid förra undersökningstillfället till ett snitt på 4,00 (riksgenomsnitt 3,73). Detta innebär att man klättrar förbi grannkommunerna Hässleholm och Kristianstad i rankingen och placerar sig som bäst bland nordöstra Skånes kommuner. Jämfört med hela Skåne räcker det inte hela vägen till toppen, utan man får nöja sig med en aktningsvärd femte placering tillsammans med Simrishamns kommun.

- Det är givetvis roligt med denna typen av uppmärksamhet, men det är inte det som driver vårt arbete. Det är istället vår strävan att alla kommuninvånare i praktiken ska ges möjlighet till ett bra liv här. Undersökningen visar mycket bra resultat generellt, men också vissa områden där vi kan förbättra oss, säger Mensur Numanspahic, ställföreträdande verksamhetsområdeschef för Vård och omsorg.

Undersökningen har till stor del gjorts i PRO:s studiecirklar där kommunernas kvaliteter har diskuterats ingående. De två viktigaste områdena i år har, liksom tidigare år, varit boende och äldreomsorg. Sammanlagt har 181 av landets 290 kommuner granskats.

Skånes bästa äldrekommuner:

 1. Svedala
 2. Landskrona
 3. Kävlinge
 4. Trelleborg
 5. Osby
  Simrishamn
 6. Burlöv
 7. Tomelilla
 8. Hässleholm
 9. Svalöv
 10. Kristianstad
  Helsningborg
Bild