Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny maxtaxa för förskola och fritidshem

Den 1 juli i år höjdes beloppsgränsen för den sammanlagda inkomsten per hushåll, med barn i förskola eller fritidshem, till 42 890 kronor. Det innebär att maxtaxan för plats i förskola blir 1287 kronor per månad.

Det är endast hushåll som har en sammanlagd inkomst på 42 000 kronor i månaden eller mer före skatt som berörs av förändringen. Ökningen för ett hushåll blir högst 54 kronor per månad.

Bild