Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Höjning av avgift för vatten och avlopp

Från och med den 1 juli höjs avgiften för vatten och avlopp (VA) för samtliga fastigheter i kommunen. Denna höjning är nödvändig för att VA-kollektivet ska kunna bära sina egna driftskostnader samt möjliggöra upprustning av ett eftersatt ledningsnät.

Kommunens vatten- och avloppsnät är i dåligt skick. Det finns därför stora behov av upprustning av ledningsnätet. Detta faktum, samt att VA-verksamheten gick med ett betydande underskott förra året, gör det nödvändigt att höja avgiften för samtliga abonnenter i kommunen. Görs inte denna avgiftsförändring riskerar viktigt arbete när det gäller underhålls och upprustning att skjutas på framtiden, vilket på längre sikt skulle åstadkomma ännu större kostnader för abonnenterna.

Den aktuella förändringen innebär att de fasta avgifterna höjs med 100 % från och med den 1 juli 2015. Samtidigt höjs anläggningsavgiften med 30 % per fastighet. De rörliga brukningsavgifterna är dock oförändrade. Det totala resultatet för höjningen blir upp till 30 %, vilket innebär en avgiftsökning från 7416 kronor till 9600 kronor per år för en genomsnittsabonnent.

Information om höjningen av avgiften för vatten- och avlopp skulle ha skickats ut med fakturan i juli, men på grund av en administrativ miss kommer detta inte ske. Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) beklagar det inträffade och försöker istället sprida informationen genom andra informationskanaler.

Bild