Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2015-06-29

Höjning av avgift för vatten och avlopp

Från och med den 1 juli höjs avgiften för vatten och avlopp (VA) för samtliga fastigheter i kommunen. Denna höjning är nödvändig för att VA-kollektivet ska kunna bära sina egna driftskostnader samt möjliggöra upprustning av ett eftersatt ledningsnät.

Kommunens vatten- och avloppsnät är i dåligt skick. Det finns därför stora behov av upprustning av ledningsnätet. Detta faktum, samt att VA-verksamheten gick med ett betydande underskott förra året, gör det nödvändigt att höja avgiften för samtliga abonnenter i kommunen. Görs inte denna avgiftsförändring riskerar viktigt underhålls- och upprustningsarbete att skjutas på framtiden, vilket på längre sikt skulle generera ännu större kostnader för abonnenterna.

Den aktuella förändringen innebär att de fasta avgifterna höjs med 100 % från och med den 1 juli 2015. Samtidigt höjs anläggningsavgiften med 30 % per fastighet. De rörliga brukningsavgifterna är dock oförändrade. Det totala utfallet för höjningen blir upp till 30 %, vilket innebär en avgiftsökning från 7416 kronor till 9600 kronor per år för en genomsnittsabonnent.

Information om höjningen av avgiften för vatten- och avlopp skulle ha skickats ut med fakturan i juli, men på grund av en administrativ miss kommer detta inte ske. Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) beklagar det inträffade och försöker istället sprida informationen genom andra informationskanaler.

Bild