Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen lanserar felanmälan i mobilen

Från och med idag kan du, via en app i din mobiltelefon, enkelt anmäla fel som du upptäcker i kommunen. Med några enkla knapptryck får kommunens tjänstemän allt de behöver för att åtgärda de brister du upptäckt. Samtidigt lanserar kommunen en enkel och samlad tjänst för alla synpunkter och klagomål.

Ingen verksamhet är perfekt eller ofelbar. Så heller inte Osby kommun. Varje dag gör kommunens anställda sitt bästa för att leverera en så bra service som möjligt till medborgarna, men ibland uppkommer fel som måste åtgärdas. För att upptäcka dessa brister snabbare vill kommunen ha hjälp av kommuninvånarna. Man lanserar därför idag två enkla sätt att anmäla fel och brister till kommunen. Dels genom en app till din mobil, dels genom en gemensam tjänst på kommunens hemsida.

- Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen alla tider på dygnet och alla dagar i veckan. Om du till exempel upptäcker att cykelvägen är ojämnär det bekvämare att klicka in det direkt i din mobil, än att vänta till kontorstid dagen efter. Dessutom får du också återkoppling direkt i din mobil med vad som händer sen, konstaterar Anna Lyhagen, verksamhetsområdeschef för Samhällsbyggnad.

I ett första skede kommer mobiltelefon-appen endast omfatta kommunens tekniska delar och offentliga miljöer, så som gator, parker och trafik. Har man synpunkter eller klagomål på kommunens övriga verksamheter bör man istället använda den gemensamma synpunktsfunktionen på kommunens hemsida.

- Det är vår förhoppning att vi, genom dessa nya tjänster, gör det enklare för våra medborgare att anmäla fel och brister. Med detta underlag kan vi lägga mer tid på att effektivt fixa problemen. Detta istället för att stora resurser går till att leta brister, säger Pia Lindvall Bengtsson, kommunchef i Osby kommun.

Bild