Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samråd möjliggör flerbostadshus i Osby

Kommunen ställer nu ut ett förslag på en detaljplan för kvarteret Jägaren i Osby. Allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget fram till den 10 augusti 2015.

Syftet med detaljplanen för kvarteret Jägaren är att höja exploateringsgraden i kvarteret och möjliggöra för flerbostadshus i centrumnära läge. Detta för att Osbybostäder ska kunna bebygga de fastigheter man köpt in. Avsikten är att bostadsbolaget i framtiden köper in övriga fastigheter i den norra delen av kvarteret, för att även bebygga dessa.

Planförslaget kommer att vara ute för samråd från den 22 juni till den 10 augusti 2015. Under samrådstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga på Samhällsbyggnads mark- och plankontor (Parkgatan 1, Osby) och Osby bibliotek (Ö Järnvägsgatan 16, Osby)

Bild