Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Gode män med invandrarbakgrund sökes

Just nu behöver kommunen gode män, med invandrarbakgrund, till framför allt invandrade personer som kommit hit. Vi söker dig som är intresserad av vardagsekonomi, tycker om människor och har tid över för en annan person.

Bland invandrade personer som i alla grupper finns det personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver stöd och hjälp av en god man. De behärskar ibland inte det svenska språket eller är inte så väl insatta i hur samhället fungerar när det gäller det stöd som samhället kan erbjuda.Det händer ofta att kommunen får in ansökningar om god man där den sökande önskar en god man som behärskar deras modersmål.

Överförmyndaren önskar därför att få kontakt med personer, gärna med invandrarbakgrund och med olika språkkunskaper, som kan tänka sig uppdrag som god man. Du bör vara väl integrerade i samhället och vara intresserad av vardagsekonomi och människor.

Vad gör en god man? En god man hjälper till med ekonomin, bevakar juridisk rätt eller ger annat stöd i vardagen. Uppgifterna skiljer sig mycket beroende på vem du är god man för men exempel på vanliga uppgifter är:

  • Betala månadens räkningar och portionera ut fickpengar
  • Boka tid och vara med på möten hos myndigheter eller vården
  • Ansöka om exempelvis bostadsbidrag eller andra stödinsatser

Att vara god man är ingen anställning utan ett uppdrag. Du får ett arvode och ersättning för dina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndaren och hur mycket det är beror på uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Bild