Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

En möjlighet att reflektera över ditt föräldraskap

Du som är förälder till barn i åldern 3-12 år är hjärtligt välkommen att medverka i kommunens "Familjeverksta". Syftet med Familjeverkstan är att föräldrar ska få möjlighet att reflektera över sitt eget föräldraskap och pröva nya vägar samt att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Familjeverkstan består av åtta träffar, med början den 1 september. Vid varje träff visas en kort film som skildrar vardagliga situationer i familjelivet. Teman som behandlas är bland annat umgänge, positiv kommunikation, rutiner, uppmuntran och belöningar samt att sätta gränser. Varje träff bygger på en av filmerna och följs av diskussioner samt praktiska övningar. Mellan träffarna får föräldrarna hemuppgifter med praktiska övningar.

Familjeverkstan är kostnadsfritt och vid behov ordnar kommunen barnomsorg. Sista anmälningsdag är den 14 augusti.

Bild