Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2015-06-04

Granskning för att möjliggöra elevhem

Kommunen ställer nu ut ett förslag på en detaljplan för fastigheten Barnvagnen 1 i Osby. Allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget fram till den 25 juni 2015.

Navigering
Du är här: Hem / Nyhetslistan / Granskning för att möjliggöra elevhem
Lyssna Granskning för att möjliggöra elevhem
2015-06-04Kommunen ställer nu ut ett förslag på en detaljplan för fastigheten Barnvagnen 1 i Osby. Allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget fram till den 25 juni 2015.

Syftet med detaljplanen för fastigheten Barnvagnen 1 är att möjliggöra elevhem för fotbollsskolan Calcios elever i den nordöstra delen av barnvagnsfabriken. Denna del av byggnaden, där 3 av våningarna avses att nyttjas som elevhem, inreds för att kunna passa som bostad med bland annat duschar, toaletter och klädskåp.

Planförslaget kommer att vara ute för granskning från den 4 juni till den 25 juni 2015. Under samrådstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga på Samhällsbyggnads mark- och plankontor (Parkgatan 1, Osby) och Osby bibliotek (Ö Järnvägsgatan 16, Osby).

Bild