Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Våra studenter ska pendla gratis

I nästa vecka får kommunens alla 19-åringar ett personligt brev från kommunstyrelsens ordförande hem i brevlådan. Budskapet i brevet är enkelt: Om du vill "prova på" att bo kvar i kommunen när du studerar på högskola eller universitet, så bjuder vi dig på kostnaderna för din pendling.

Osby kommun är en utpräglad pendlingskommun. Varje dag är det tusentals tågresenärer som åker från och till denna nordskånska landsbygdskommun. Dess läge på södra stambanan innebär dessutom att den ligger på pendlingsavstånd till inte mindre än fyra universitet och högskolor i Skåne och Småland. Detta faktum vill kommunledningen att fler ska utnyttja. I nästa vecka inleder kommunen kampanjen "Våra studenter ska pendla gratis", med vilken man marknadsför kommunens nya resebidrag för högskolestuderande.

- Vi vill visa att man inte måste välja mellan ett bra och naturnära boende och tillgång till bra utbildning och karriärsmöjligheter. Vi hoppas att fler, genom resebidraget, upptäcker hur enkelt det är att pendla. Samtidigt kan de hålla nere boendekostnaderna, säger Marika Bjerstedt Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

Som en del i en satsning för att marknadsföra det nya bidraget används en lite ovanlig metod. Kommunstyrelsens ordförande har valt att själv författa ett brev, som skickas direkt till kommunens alla 19-åringar i nästa vecka. Hon berättar i brevet att hon personligen är väl medveten om studietidens ansträngda ekonomi och svårigheterna att få ihop "livspusslet". Vidare i brevet ger hon ett förslag som kanske kan underlätta. Om studenten "provar på" att bo kvar i kommunen i höst, när högskolestudierna börjar, så betalar kommunen pendlingsavgifterna från och till studierna.

- Självklart kommer resebidraget inte att lösa alla problem kring studierna. En förhoppning är att vi kan underlätta en del och samtidigt visa på fördelarna med att bo kvar i kommunen under studietiden. En av våra huvuduppgifter måste vara att underlätta för våra medborgare att växa och utvecklas, därför är "Våra studenter ska pendla gratis" en given satsning, menar Bjerstedt Hansen.

Resebidraget går att söka av alla de som utför heltidstudier vid ett universitet eller högskola och är folkbokförd i Osby kommun. Bidraget som betalas ut uppgår högst till det belopp som Skånetrafikens månadskort JOJO-student kostar. I de fall kollektivtrafik, inom rimligt tidsintervall, inte finns tillgängligt gäller samma maxbelopp vid användande av egen bil.

Bild