Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Får håller landskapet öppet åt kommunen

Nu är våren här och kosläpp varvas med fårsläpp i våra gröna trakter. I helgen var det dags att släppa ut Baggen Bill och hans vänner på Svarte nabbe. De 25 pigga och hungriga fåren, som tillfälligt har flyttat in på den natursköna udden vid Osbysjöns västra strand, har till uppgift att hålla marken fri från sly och ogräs. Får är dessutom sällskapliga och nyfikna djur som gör området mer trivsamt.

Att hålla landskap öppna genom att använda betesdjur har blivit allt mer vanligt. Det är både mer miljövänligt och mer tidseffektivt än att röja med maskiner. Kommunen har bekostat inhägnaden av Svarte nabbe och lånar in fåren från en lokal fårägare. Djuren betar fram till mitten av oktober.

Bild