Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förbifart Lönsboda diskuteras med regionen

Representanter från Region Skåne kom i början av maj till Lönsboda, för att diskutera "Förbifart Lönsboda" och sträckningsalternativ för planerade höghastighetståg med kommunledningen.

Den 8 maj träffade kommunledningen representanter från Region Skånes regionala utvecklingsnämnd för att diskutera infrastruktursfrågor. Mötet genomfördes i Lönsboda, för att regionens företrädare skulle få möjlighet att se hur trafiksäkerheten i centrum ser ut, med den mängd av tung trafik som passerar därigenom. Den tunga trafiken, som går via riksväg 15 genom Lönsboda, har sedan Tvärledens färdigställande ökat till den smått otroliga nivån; 280 ekipage per dygn.

- Det här är inte hållbart. Vår lilla by är inte byggd för denna mängd av tung trafik. Tvärleden är en viktig resurs men vi måste kunna erbjuda en rimlig trafikmiljö i centrum. Vi måste garantera säkerhet för våra skolbarn från och till skolan, menar Marika Bjerstedt Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

Förbifart Lönsboda ligger inte med i den planering som Trafikverket gjort fram till 2018. Arbetet med en alternativ sträckning av riksväg 15 kommer därför sannolikt inte påbörjas dessförinnan. Från kommunens sida vill man visa regionen hur ohållbart det är idag. Det är av yttersta vikt att regionen framhåller förbifarten som ett prioriterat bygge till nästa planeringsperiod för Trafikverket.

På mötet tog man även upp de olika alternativen för den statligt planerade sträckningen för höghastighetståg. Något tågstopp i Osby är inte aktuellt, men från kommunens sida är man ändå mycket intresserad av hur den sträckningen blir. Man ser gärna att sträckningen från Jönköping söderut blir via Växjö och Älmhult. Detta för att garantera goda utvecklingsmöjligheter för stora arbetsgivare strax norr om Osby.

- Det är lätt att man i Region Skåne glömmer att en av Skånes största arbetsgivare ligger på andra sidan om Smålandsgränsen. Skulle utvecklingsmöjligheterna där försämras mycket, så finns det inget som garanterar att de har kvar sin verksamhet i Älmhult. En sådan utveckling hade varit ett hårt slag för arbetsmarknaden för hela norra Skåne, menar Bjerstedt Hansen.

Bild