Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bäst i landet på tillgänglighet igen

Nyligen publicerade företaget Humana sin ”Tillgänglighetsbarometer 2015”, där man jämför tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i 200 svenska kommuner. Osby kommun hamnar på första plats i undersökningen för tredje gången.

Varje år publiceras ”Tillgänglihetsbarometern” av företaget Humana, med expertstöd från Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. I undersökningen jämför man hur väl kommuner lyckats att göra samhället mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Osby kommun placerade sig på förstaplats 2012 och 2013, men dalade till en andraplats 2014. Nu 2015 är kommunen åter bäst i landet.

– Det är givetvis roligt med denna typen av utmärkelser men det är inte det som driver vårt arbete. Det är istället vår strävan att alla kommuninvånare i praktiken ska ges rätten till ett bra liv här i kommunen. Vi nöjer oss inte med vad lagen kräver utan ställer själva högre krav, säger Marika Bjerstedt Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen bygger på en enkät där cirka 200 kommuners arbete med tillgänglighet undersökts. Kommunerna har bland annat svarat på frågor om hur de arbetar med tillgänglighet i styrande dokument och i upphandlingar. Men också om hur tillgängligheten ser ut på skolor, idrottsanläggningar och lekplatser.

Bild