Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Patientsäkerheten stärks med digital läkemedelsöverlämning

I kommunens ständiga arbete med att förbättra patientsäkerheten inom sin omsorgsverksamhet, har man nu infört ett nytt digitalt system för daglig läkemedelshantering.

I kommunen ansvarar sjuksköterskor för läkemedelshanteringen, medan undersköterskorna inom Vård och omsorg överlämnar läkemedlen till patienterna i samband med den dagliga omsorgsverksamheten.

– Det främsta skälet till att vi ville testa digital läkemedelssignering var att vi tidigare haft många avvikelser i samband med att undersköterskorna överlämnade läkemedel till vårdtagarna. Den absolut vanligaste avvikelsen var att undersköterskorna glömde att överlämna läkemedel till vårdtagarna i rätt tid. Vi bestämde oss för att undersöka om ett digitalt system kunde effektivisera hanteringen och minska antalet avvikelser, säger Andriette Näslund, utvecklingsstrateg inom Vård och omsorg

Kommunen inledde med ett pilotprojekt, då de testade systemet i delar av hemtjänstens verksamhet samt på en enhet på ett vård- och omsorgsboende. Resultatet var mycket positivt, medarbetarna upplevde systemet som lätt att använda. Sjuksköterskorna lämnar ut läkemedel för en till två veckor till vårdtagarna. Sjuksköterskorna gör en digital signeringslista i journalen som överförs till undersköterskornas app i deras telefon.

I nästa steg undertecknar undersköterskorna den digitala läkemedelslistan i appen efterhand som läkemedlen delas ut. En signal kommer till undersköterskans telefon om tiden för läkemedelssigneringen överskrider ett tröskelvärde som sjuksköterskan skriver in i sin signeringslista.

– Systemet spar tid och minskar antalet avvikelser, vilket gjort att vi bestämt oss för att implementera lösningen i all hemtjänstverksamhet och på våra särskilda boenden. Våra undersköterskor tycker att det nya systemet är enkelt och smidigt att använda. Lösningen gör det lättare att överblicka de läkemedel de själva och deras kollegor delat ut. Påminnelserna via sms om de glömt att dela ut läkemedel i rätt tid till en patient uppskattas också och bidrar även till att stärka patientsäkerheten, menar Näslund.

Tidigare, när läkemedelsöverlämningen undertecknades på papperslistor hemma hos vårdtagaren, förekom det att undersköterskorna glömde att skriva under listorna eller att signeringarna var svårtydda.

Med den digitala lösningen är signeringen lätt att överblicka och komplettera eftersom undersköterskorna alltid har med sig mobiltelefonen i fickan när de befinner sig ute hos vårdtagarna. Personalen får på detta sätt rätt information på rätt plats och på rätt tid. Vårdtagarna får sina mediciner enligt ordination från läkarna. Detta är positivt både för vårdtagare och personal.

Arbetet med det nya systemet har även väckt stort intresse runt om i landet. Det har i sin tur har lett till att kommunen har ombetts att leda ett eget seminarium på den nordiska e-hälsokonferensen Vitalis.

Bild