Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Komvuxutbildning prisas av Skolverket

Vid Skolverkets senaste granskning av landets komvux distansutbildningar, väljer man att lyfta fram Osby kommuns distansutbildning som ett förebild.

Man beskriver en utbildning med mycket väl fungerande samspel mellan eleverna. Detta mycket tack vare att lärarna medvetet utnyttjat tekniska möjligheter till gemensamt lärande. Dessutom har man sett till att flera uppgifter i utbildningen kräver att eleverna samverkar med varandra, vilket också får eleverna att skapa egna nätverk sinsemellan.

- Vi är mycket glada och stolta över kvaliteten på våra komvux distansutbildningar. Men det ligger ett hårt och målinriktat arbete bakom. Detta visar verkligen vad duktiga pedagoger kan åstakomma om man ger dem rätt förutsättningar, säger Klas Lundström, rektor för vuxenutbildning.

Skolverket skriver att Osby kommun är en av få kommuner i granskningen som, inom ett antal kurser, erbjuder stöd och handledning på andra tider än dagtid på vardagar. Stöd och handledning ges genom videokonferenser som är förlagda till kvällstid och vissa helger. Ibland är det en videokonferens enbart mellan en elev och läraren, ibland deltar flera elever i en gemensam konferens. Videokonferenserna spelas dessutom in, så om elever inte kunnat delta i realtid finns det möjlighet att i efterhand ta del av konferenserna.

- Vi måste anpassa oss efter våra elevers vardag och hitta nya effektiva lösningar, om vi ska vara ett bra utbildningsalternativ i framtiden. Genom att använda oss av tekniska möjligheter, i kombination med god pedagogik, har vi stora möjligheter att ge eleverna en bra utbildning på deras villkor, menar Lundström

Bild