Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nytt samarbete ska locka fler besökare

Kommunerna i nordöstra Skåne; Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge och Bromölla går nu samman i en stor satsning för att locka fler besökare till området. Tillsammans med näringen och Tourism in Skåne startar kommunerna en omfattande destinationsutvecklingsprocess med målet att samordna och utveckla turismen.

Syftet är att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området. Genom samverkan och nya arbetssätt ska besöksnäringens volymer och marginaler öka och nya arbetstillfällen ska skapas. Det handlar mycket om att arbeta tydligt och avgränsat med klara mål och våga tänka nytt.

Processen är väl prövad och har använts för att utveckla besöksnäringen i andra delar av Sverige. De fyra kommunerna i sydöstra Skåne är sedan i januari igång med sin process. Destinationsutvecklingsprocessen är nära kopplad till den regionala tillväxtstrategin för besöksnäringen, och har den "Nationella strategin 2020 " som utgångspunkt. Du kan läsa mer om strategin via länken här till höger.

Bild