Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Entreprenörskap prisas i Osby

På torsdagskvällen, i anslutning till Osby näringslivs årsmöte, anordnades det prisutdelning för det lokala näringslivet. Under kvällen korades vinnarna till priserna; Årets företagare, Årets butik, Årets nyföretagare och Eldsjälspriset. Priserna ska tillsammans visa olika exempel på gott entreprenörskap i kommunen.

- Det är viktigt att vi tillsammans uppmärksammar och lyfter fram goda exempel på kreativt och skickligt entreprenörskap. Utan dessa företag eller personer skulle vi inte kunna stoltsera med ett sådant bra företagsklimat i kommunen, menar näringslivsutvecklare Paul Phillips.

Priserna gick till följande företag eller personer:

Årets företagare 2015

Företagarnas utmärkelse gick till Patrik Atterklev på Airtec Pneumatic Sweden AB. Genom gott affärsmannaskap och med en strategisk affärsstrategi har han kunnat utveckla sitt företag med god lönsamhet.

Eldsjälspriset 2015

Osby kommuns instiftade pris gick till Jankov Månsson. Hans engagerade och målmedvetna arbete har bidragit till att centralorten har kunnat behålla samt utveckla dess breda utbud av butiker inom detaljhandeln.

Årets butik 2015

Osby Näringslivs utmärkelse gick till butiken Pecorino, som på ett utmärkt sätt utvecklat sitt affärskoncept med ett unikt högkvalitativt sortiment av gourmet-karaktär. Pecorino har genom sitt goda rykte bidragit till en extra attraktionskraft till vår kommunens centralort.

Årets nyföretagare 2015

Nyföretagarcentrums pris gick till Jim Lindstrand och Richard Landén på Osby Bowlingcenter. De har på kort tid utvecklat verksamheten genom bland annat ombyggnad av kök, ny modern teknik samt ägnat speciell uppmärksamhet för spelare med funktionsnedsättning. Osby Bowlingcenter bidrar till att öka Osby kommuns attraktionskraft.

Bild