Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ansök om en flagga av kommunen

Högtidsgruppen i Osby kommun delar årligen ut flaggor och fanor till enskilda personer och föreningar på Nationaldagen, den 6 juni. Du kan ansöka om att motta en flagga i år, genom att skicka in en ansökningsblankett till Osby Kultur, Ö. Järnvägsg. 3, 283 41 Osby. Ansökan måste vara kommunen tillhanda senast den 8 maj.

Ansökningsblanketter skulle ha finnits för nedladdning här på kommunens hemsida och kommunens bibliotek, men på grund av tekniska problem är så inte fallet. Istället ombeds intresserade personer och föreningar att kontakta kulturutvecklaren och ansöka.

Beslut om du tilldelas en flagga eller fana beslutas i slutet av maj och meddelas dig kort därefter. Beviljas din ansökan mottar du flaggan i samnabnd med kommunens nationaldagsfirade den 6 juni.

Bild