Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lyckat arbetmarknadsprojekt blir metodbok

Under åren 2012-2014 genomfördes ESF-projektet "Fler i Arbete" i kommunen, med syfte att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för målgrupper i ett befäst utanförskap. I projektet arbetades en metod fram bestående av kartläggning – matchning – arbetsträning – arbete.

Projektet nådde mycket goda resultat och genomfördes med ett stort engagemang bland både projektpersonal och deltagare. Kommunens goda arbete mot utanförskap och resultat har väckt intresse till och med utanför Sveriges gränser. Polska myndighetspersoner har varit här på besök och studerat arbetet på plats, för att införa samma arbetssätt hemma i Polen.

- Det är väldigt inspirerade att arbeta med att söka lösningar på det destruktiva utanförskapet. Men det är ju extra roligt när det går riktigt bra, som i detta projektet, säger Pål Cederqvist, enhetschef på arbetsmarknadsenheten.

Nu när projektet är avslutat håller projektgruppen på med att ta fram en metodbok, för arbete mot utanförskap. Boken ska vara ett stöd och inspiration i det vidare arbetet samt hjälpa till att sprida arbetssättet till andra intresserade. Metodboken möjliggörs genom ESF-finansiering.

- Vi har redan fått en förfrågan från Polen. De vill att vi ska komma ner dit och berätta om vårt arbete i projektet, samt gå igenom vår metodbok med dem. De har tagit vårt arbetssätt som förebild och redan implementerat det i minde omfattning. Nu vill de utveckla det i större skala, menar Cederqvist

Bild