Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Plan för att möjliggöra kyrkans förskola

Kommunen ställer nu ut förslag på detaljplaner för kvarteret Kyrkoherden i Osby tätort för samråd. Syftet med detaljplanen är i huvudsak att ge möjlighet till förskoleverksamhet i prästgården då Svenska kyrkan ansökt om detta. Allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget fram till den 14 april 2015.

Under samrådstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga på Samhällsbyggnads mark- och plankontor (Parkgatan 1, Osby) och Osby bibliotek (Ö Järnvägsgatan 16, Osby) samt på kommunens hemsida.

Bild