Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sveriges bästa äldreinformation

Kommunens digitala information om äldreomsorgen är bäst i landet. Det fastslår Socialstyrelsen i sin årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen. Men bakom resultatet ligger ett hårt och långsiktigt arbete.

Varje år genomför Socialstyrelsen kvalitetsundersökningen ”Öppna jämförelser”, för att ge ett mått på äldreomsorgens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Osby kommun brukar placera sig bra i dessa mätningar, men i år har man genom långsiktigt och strategiskt arbete lyckats särskilt bra.

Kommunen placerar sig som bäst i landet när det gäller sin information på hemsidan som handlar om äldreomsorg. I undersökningen har man granskat hemsidans innehåll och tillgänglighet till viktig information om äldreomsorg, och bedömt att kommunens information uppfyller kriterierna för maxpoäng (100%).

- Detta är resultatet av ett hårt och metodiskt arbete med att kontrollera och utvärdera den information vi gör tillgänglig på kommunens hemsida. Internet blir en allt mer viktigt kommunikationskanal för många av våra brukare och deras anhöriga. Det är därför viktigt för oss att vi kan erbjuda information som är viktig, korrekt och lätt att förstå, menar Helena Ståhl, verksamhetsområdeschef för Vård och omsorg.

Genomgången av den digitala informationen är en del i det kontinuerliga arbetet med att effektivisera verksamheten och samtidigt öka möjligheten till insyn.

Tanken bakom genomgången är dels att erbjuda en bättre service till medborgarna, dels att minskar antalet småfrågor till handläggarna. Detta medför att handläggarna har mer tid att driva och utveckla kommunens äldreomsorg samt vara behjälplig i mer komplicerade frågor.

- Detta är ett gemensamt arbete och jag har en duktig och engagerad personal att tacka för att arbetet har gått så bra som det gjort. Men även om mycket är väldigt bra så får vi inte slå os till ro, det finns fortfarande områden som kan förbättras, säger Ståhl

Bild