Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så tvättar du din bil miljövänligt

Nu när vägunderlaget har bytts från snö och is till sand och grus är det många bilägare som vill tvätta av grusdammet från bilen. Men då är det viktigt att man tänker till innan man tvättar, så att man inte blir en miljöbov samtidigt.

När man tvättar bilen på gata, gårdsplan, garageuppfart eller liknande rinner vattnet med miljöskadliga ämnen ut i dagvattenbrunnar i området. Dessa brunnar är inte anslutna till något reningsverk utan det smutsiga vattnet rinner orenat ner i bäckar och åar i din närmiljö och i Osby tätort direkt ner i Osbysjön. I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada vattenlevande djur, även milda tvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. Avfettningsmedel innehåller dessutom ofta lösningsmedel som är skadliga för såväl människor som fiskar och andra vattenlevande djur.

Förutom tvättkemikalier innehåller tvättvattnet olja och tungmetaller som bly, kadmium och krom från din bil. När man använder kemikalier är man skyldig att använda sådana som är så ofarliga som möjligt för hälsa och miljö. Använd därför gärna ett miljömärkt schampo eller avfettningsmedel. Även om man använder miljömärkta biltvättmedel ska inte tvättvattnet släppas direkt ut i naturen.

Vad kan man då göra för att tvätta helt "grönt" och miljövänligt? Tvätta istället bilen i en gör-det-själv-hall eller en automatisk biltvätt, där kan man bättre ta hand om det miljöfarliga tvättvattnet eftersom avloppet är kopplat till en oljeavskiljare. På vissa större anläggningar sker dessutom ytterligare rening av vattnet. Dessutom har de ofta en återanvändning av vatten, vilket gör att förbrukningen av kemikalier och vatten minskar. Fråga gärna om tvätten är miljömärkt.

Bild