Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Viktig information om "Ung Sommararrangör"

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bevilja anslag för "Ung Sommararrangör", vilket innebär att projektet kommer att genomföras enligt plan. Information om projektet och hur man ansöker ferierpraktikplatserna kommer läggas ut här på kommunens hemsida under tisdagen 17 mars.

Kommunens fritidsgårdar och Lagunen har planerat att arrangera en ny form av feriepraktikplatser – "Ung Sommararrangör" i sommar. Tyvärr gick information om detta ut till allmänheten i senaste numret av Allt om Osby, innan finansiering av projektet är klar.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om man ska bevilja anslag för projektet måndagen den 16 mars. Vi måste invänta detta beslut innan vi eventuellt kan erbjuda feriepraktikplatserna.

Ansökningar kommer därför tidigast kunna göras den 17 mars, här via kommunens hemsida, då vi vet om projektet kommer kunna genomföras i tänkt form.

Bild