Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nyföretagarrådgivning för invandrare

Osby kommun utökar sitt näringslivsstöd genom ett nytt samarbete. Man kommer erbjuda nyföretagsrådgivning och stöd på flera språk för att främja entreprenörskap bland personer med utländsk härkomst.

Den 10 mars är det premiär för samarbetsprojektet "Nystart Osby". Projektet som är ett samarbete mellan Osby kommun, Almi Företagspartner, SFI och Arbetsförmedlingen. Det syftar till att erbjuda företagsstöd och rådgivning till personer med utländsk härkomst. I första skedet kommer det att erbjudas stöd på främst engelska och arabiska, men man är öppen för att öka antalet språk om man ser en efterfrågan på det.

- Det finns en stor outnyttjad potential av talang och entreprenörskap bland invandrare i vår kommun. Detta är ett försök ge dem stöd och verktyg att utvecklas och förverkliga sina idéer, säger Paul Philips, näringslivsutvecklare i Osby kommun.

Osby kommun har sedan tidigare ett gott rykte när det gäller företagande och entreprenörskap. Kommunen brukar placera sig högt i de nationella näringslivsrankingarna som görs varje år. Det kändes därför naturligt att bredda det uppskattade näringslivsstödet, så att fler av kommunens invånare kan ta del av det. Vid den första träffen, imorgon den 10 mars, kommer det finnas rådgivare på plats, som själv har utländsk bakgrund och egen erfarenhet av företagande.

- Sverige är ett land med många möjligheter, men vi borde lära oss att ta tillvara på de resurser vi faktiskt har, menar Maroun Aoun, verkställande direktör på Almi IFS.

Bild