Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Får man elda avfall?

Kommunen tar regelbundet emot frågor om avfallseldning och vill därför informera kort om vad som gäller.

Generellt är det förbjudet att elda avfall, vare sig det sker i panna eller utomhus. Sådan eldning kan ge upphov till ämnen som skadar människors hälsa och miljön. Kommunen kan i enskilda fall bevilja undantag i de fall som eldning kan ske utan risk för hälsa och miljön, samt om det finns särskilda skäl till undantag. Undantag beviljas normalt endast om det gäller torrt och obehandlat trä. Anmälan ska ske till verksamhetsområde Samhällsutveckling innan eldning sker.

Bild