Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bra mat blir bättre

Tidigare år har Socialstyrelsen slagit fast att kommunens äldre är nöjdast i Skåne när det gäller den mat som serveras på äldreboendena. Men kommunens kostorganisation slår sig inte till ro med detta goda resultat. Varje år genomför man en egen brukarenkät, som skickas ut till alla som får sin lunch genom hemtjänsten. Detta för att i detalj få reda på vad man tycker om maten och vad som kan bli ännu bättre.

Den senaste enkäten visar att andelen som är nöjda med lunchens kvalitetet ökar från 89% till 96% jämfört med året tidigare. Även andelen som är nöjda rätternas variation ökar i år till 82%, jämför med förra årets 78%. Ett område som man måste arbeta hårdare med är själva smaken. Andelen som är missnöjda med rätternas smak är 14%, vilket är en ökning med 3% från förra undersökningstillfället.

- Detta är ett jätteviktigt verktyg i vårt förbättringsarbete. Man kan lägga ner hur lång tid som helst på att räkna ut en näringsriktig matsedel för de äldre. Men smakar den inte gott och ser aptitilig ut så är det inte säkert att den hamnar i magen. Först när maten är omtyckt kan vi arbeta vidare för att få en fullgod kost, säger kostchef Andreas Arvidsson Rosenqvist

Bild