Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samråd för att möjliggöra elevhem

Kommunen ställer nu ut ett förslag på en detaljplan för fastigheten Barnvagnen 1 i Osby. Allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget fram till den 7 mars 2015.

Syftet med detaljplanen för fastigheten Barnvagnen 1 är att möjliggöra elevhem för fotbollsskolan Calcios elever i den nordöstra delen av barnvagnsfabriken.Denna del av byggnaden, där 3 av våningarna avses att nyttjas som elevhem, inreds för att kunna passa som bostad med bland annat duschar, toaletter och klädskåp.

Planförslaget kommer att vara ute för samråd från den 15 februari till den 7 mars 2015. Under samrådstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga på Samhällsbyggnads mark- och plankontor (Parkgatan 1, Osby) och Osby bibliotek (Ö Järnvägsgatan 16, Osby). De kommer även finnas här på kommunens hemsida.

Bild