Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Har du sökt feriepraktik 2015?

Nu kan alla ungdomar i Osby kommun, som är födda 1998 eller 1999, söka feriepraktik i kommunen. Det finns praktikplatser inom bland annat äldreomsorg, förskola, fritidshem, simhall och parkarbete.

Osby kommun har i år ambitionen att erbjuda cirka 150 feriepraktikplatser till kommunens ungdomar. Syftet med denna satsning på feriearbeten är att ge ungdomar en introduktion in i arbetslivet, som också kan underlätta framtida yrkesval. För Osby kommun innebär det en möjlighet att presentera sina verksamheter och väcka intresset hos ungdomar att arbeta inom kommunen.

Bild