Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tid att rapportera miljö och köldmedium

Även om vädret inte skvallrar om det ännu, så går vi även i år mot en ny vår. Det innebär också att det snart är dags att lämna in miljörapporter och kontrollrapporter för köldmedium för 2014 till miljö- och byggenheten.

Miljörapporter ska lämnas in av de företag som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och som har fått en föreskrift om att det ska göras från miljö- och byggenheten. Blankett för miljörapporten finns på kommunens hemsida, följ länken här till höger. Den kan även tillhandahållas via miljö- och byggenheten.

Kontrollrapport för köldmedium lämnas av dem som har sammanlagt minst 10 kg köldmedium installerat i en enhet som omfattas av krav på läckagekontroll.

Bild